Tutkin Aalto yliopiston maisterin opinnäytetyössäni kuolemasta kertovia lastenkirjoja ja niiden visuaalista kerrontaa hahmosuunnittelun näkökulmasta. 
Työ on taiteellinen tutkimus, joka koostuu kahdesta osasta. Sen toinen osa on taiteellinen produktio, jonka tuloksena syntyi alustava suunnitelma viidestä hahmosta tulevaan lasten kuvakirjaan. Produktion aikana annetaan hahmosuunnittelun keinoin visuaalinen muoto analyysiosassa esiin nousseille kuolemaan liittyville tunteille. Lisäksi toisessa osassa pohditaan hahmojen ominaisuuksia ja syntyä sekä vertaillaan niitä ensimmäisen osan analyysituloksiin.
Opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kysymykseen: ”Millainen hahmo voi puhua kuolemasta lasten kuvakirjassa?” Vastauksena tutkimuskysymykseen syntyi neljä tunnehahmoa suru, pelko, viha ja ikävä sekä muistohahmo, jotka voivat auttaa lasta kuolemaan liittyvien tunteiden käsittelyssä.
Suru-, pelko-, viha-, ikävä- ja muistohahmo
Hahmosuunnittelu: Elina Johanna Ahonen
2023
Pelko
Jokaisen hahmon olemusta haettu luonnostelemalla sen reaktioita perustunteiden avulla. Perustunteita ovat ilo, hämmästys, viha, suru, pelko ja inho.
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Pelko-hahmosta.
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Pelko-hahmosta eri tunnetiloissa.
Suru
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Suru-hahmosta eri tunnetiloissa.
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Suru-hahmosta kevyenä ja painavana.
Viha
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Valokuva luonnoskirjasta, missä kuvia Viha-hahmosta.
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Viha-hahmosta eri tunnetiloissa.
Ikävä
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Ikävä-hahmosta eri tunnetiloissa.
Kuvittaja Elina Johanna Ahonen: Kuvitus Ikävä-hahmosta.
Muisto

Ehkä tykkäät myös näistä?

Back to Top